Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sơ lược về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo trên xe ô tô thế hệ mới Tải xuống Tải xuống PDF