Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu Tải xuống Tải xuống PDF