[1]
Hồng, G.T.T., Toàn, N.C., Tươi, T.T.K., Châu, T.B., Hương, N.T.T. và Vi, L.T.T. 2023. Nghiên cứu tình hình sử dung thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển. 19 (tháng 6 2023), 81–92.