(1)
Hồng, G. T. T.; Vũ, N. V.; Hậu, P. H. D.; Trang, P. T. H. Khảo sát thuốc điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện đa Khoa Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Tạp chí 2024, 73-81.