(1)
Dũng, N. C. Kiện tập thể Trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại Do hành Vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài Và một số gợi mở Cho Việt Nam. Tạp chí 2024, 74-79.