Linh, N. T. D., & Dung, N. P. (2024). Hiệu quả điều trị kết hợp thuốc y học hiện đại với thuốc y học cổ truyền trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ năm 2019. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 117–129. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/372