HẠNH, N. T. M.; EM, N. T. L.; KHANG, T. D.; VĨ, P. V.; TUẤN, N. D.; CẨM, T. T. Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour). Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 27, p. 92–99, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/369. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.