LINH, N. T. D.; DUNG, N. P. Hiệu quả điều trị kết hợp thuốc y học hiện đại với thuốc y học cổ truyền trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ năm 2019. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 27, p. 117–129, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/372. Acesso em: 16 tháng 6. 2024.