ĐÀO, N. N. A. Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 64–73, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.