DŨNG, N. C. Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, [S. l.], n. 29, p. 74–79, 2024. Disponível em: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395. Acesso em: 19 tháng 5. 2024.