Lê, Nguyễn Ngọc, Trần Quang Đệ, và Nguyễn Cường Quốc. 2024. “Phương pháp đánh Giá gắn kết giữa hoạt chất Và đích tác động Trên Interleukin 21”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 27 (Tháng Ba):52-64. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/365.