Việt, Ngô Đắc. 2024. “Mô hình Hoá hệ truyền động Và động lực học ô Tô điện”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 28 (Tháng Hai):3-14. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/375.