Duyên, Hồ Thị. 2024. “Trách nhiệm về môi trường của Doanh nghiệp Trong bối cảnh biến đổi Khí hậu”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29 (Tháng Tư):52-63. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393.