Việt, N. Đắc (2024) “Mô hình hoá hệ truyền động và động lực học ô tô điện”, Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, (28), tr 3–14. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/375 (Truy cập: 16 Tháng Sáu 2024).