[1]
N. T. D. Linh và N. P. Dung, “Hiệu quả điều trị kết hợp thuốc y học hiện đại với thuốc y học cổ truyền trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối tại Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ năm 2019”, Tạp chí, số p.h 27, tr 117–129, tháng 3 2024.