Tín, V. T. “Phát triển bền vững Và biến đổi Khí hậu Trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 3-12, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/388.