Dũng, N. C. “Kiện tập thể Trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại Do hành Vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài Và một số gợi mở Cho Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, số p.h 29, Tháng Tư 2024, tr 74-79, https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395.