Long, Lê Vương. “Vấn đề môi trường Theo các hiệp định đa Biên Và thực tiễn ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 13–20. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389.