Duyên, Hồ Thị. “Trách nhiệm về môi trường của Doanh nghiệp Trong bối cảnh biến đổi Khí hậu”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 2, 2024): 52–63. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/393.