Dũng, Nguyễn Chí. “Kiện tập thể Trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại Do hành Vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài Và một số gợi mở Cho Việt Nam”. Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển, no. 29 (Tháng Tư 4, 2024): 74–79. Truy cập Tháng Năm 19, 2024. https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395.