1.
Dũng NC. Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị. Tạp chí [Internet]. 11 Tháng Sáu 2022 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(14):61-5. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/187