1.
Lê NN, Đệ TQ, Quốc NC. Phương pháp đánh giá gắn kết giữa hoạt chất và đích tác động trên Interleukin 21. Tạp chí [Internet]. 5 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(27):52-64. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/365