1.
Huyền NTL, Vĩ PV, Khoa HV, Cẩm TT. Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học trong cây Sài đất (Sphagneticola calendulacea) và ứng dụng phần mềm tin học trong bào chế xà phòng chứa chiết xuất từ Sài đất. Tạp chí [Internet]. 5 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(27):82-91. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/368