1.
Hạnh NTM, Em NTL, Khang TD, Vĩ PV, Tuấn ND, Cẩm TT. Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour). Tạp chí [Internet]. 5 Tháng Ba 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(27):92-9. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/369