1.
Việt N Đắc. Mô hình hoá hệ truyền động và động lực học ô tô điện. Tạp chí [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(28):3-14. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/375