1.
Tín VT. Phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong chính sách, pháp luật môi trường Việt Nam. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):3-12. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/388