1.
Long LV. Vấn đề môi trường theo các hiệp định đa biên và thực tiễn ở Việt Nam. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):13-20. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/389