1.
Hiếu BK. Hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):21-32. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/390