1.
Anh NTB. Khái quát quy định pháp luật quốc tế và luật Việt Nam về quyền tiếp cận nước sạch. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):33-44. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/391