1.
Đào NNA. Thực thi pháp luật bảo vệ môi trường về trái phiếu xanh. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 16 Tháng Sáu 2024];(29):64-73. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/394