1.
Dũng NC. Kiện tập thể trong các vụ án đòi bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường – Kinh nghiệm từ nước ngoài và một số gợi mở cho Việt Nam. Tạp chí [Internet]. 4 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):74-9. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/395