1.
Cầm NM, Phương NT. Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):99-108. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398