1.
Ngọc TQ, Hoa HTL. Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):109-1. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/399