1.
Vân TTT, Phương NT. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Năm 2024];(29):120-7. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400