1.
Hồng NTC, Đạt THT. Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ môi trường. Tạp chí [Internet]. 2 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Năm 2024];(29):128-33. Available at: https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/401