Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde <p>Trường Đại học Nam Cần Thơ được Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp giấy phép hoạt động báo in cho <strong>Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển</strong> trực thuộc Trường theo Giấy phép Số 291/GP-BTTTT ngày 23/6/2017. Đây là bước ngoặc đánh dấu sự phát triển của Trường trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. <strong>Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển Trường ĐH Nam Cần Thơ </strong>là kênh thông tin đăng tải các hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và của các đối tác hợp tác với trường trong thời gian tới.</p> vi-VN tapchikh_ktpt@nctu.edu.vn (Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển Đại học Nam Cần Thơ) tapchikh_ktpt@nctu.edu.vn (Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển) Tue, 02 Apr 2024 10:56:07 +0700 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Thực trạng mua bán các loài ngoại lai tại Việt Nam – Những vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402 <p>Hoạt động mua bán các loài ngoại lai đang ngày một phát triển rộng khắp tại Việt Nam, nhằm thoả mãn nhu cầu nuôi làm kiểng của một bộ phận dân chúng, chủ yếu ở giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, sự bùng nổ của hoạt động mua bán các loài ngoại lai đang ẩn chứa những nguy cơ đáng báo động đối với hệ sinh thái của Việt Nam, tính mạng động vật cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm bị đe doạ nghiêm trọng. Trên cơ sở phân tích những nguy cơ đối với an ninh về môi trường do hoạt động mua bán các loài ngoại lai, nghiên cứu này đưa ra những vấn đề pháp lý cần giải quyết trong việc kiểm soát hoạt động mua bán các loài ngoại lai nói riêng và các vấn đề pháp lý về bảo vệ môi trường nói chung tại Việt Nam.</p> Mai Kim Hân, Nguyễn Anh Quốc Bản quyền (c) 2024 https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/402 Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0700 Hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thanh tra về bảo vệ môi trường https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/401 <p>Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật về vấn đề thanh tra trong Luật bảo vệ môi trường 2020, cũng như các quy định có liên trong Luật thanh tra 2022, nghiên cứu chỉ ra những điểm hạn chế và chưa đồng nhất về các quy định trong công tác thanh tra môi trường về việc tổ chức, hoạt động thanh tra, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc chấp hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra thực hiện nghiệm vụ. Nghiên cứu đã đề xuất đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu của thanh tra nhà nước về bảo vệ môi trường.</p> Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Trần Hoàng Tuấn Đạt Bản quyền (c) 2024 https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/401 Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0700 Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400 <p>Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp là một trong những hoạt động quan trọng trong vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập nhất định, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống con người. Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật môi trường về vấn đề kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại các khu công nghiệp, cũng như chỉ ra những điểm hạn chế trong việc áp dụng các quy định này trên thực tế, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.</p> Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Thành Phương Bản quyền (c) 2024 https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/400 Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0700 Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/399 <p>Nghiên cứu phân tích những vấn đề chung về kiểm soát hoạt động quản lý nhà nước và đi sâu phân tích hoạt động kiểm soát hành chính nhà nước trong lĩnh vực môi trường; đưa ra các khái niệm kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực quản lý môi trường, các nguyên tắc và hình thức kiểm soát hoạt động hành chính nhà nước đối với lĩnh vực môi trường, vai trò của các chủ thể thực hiện hoạt động kiểm soát quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường.</p> Tạ Quang Ngọc, Huỳnh Thị Lệ Hoa Bản quyền (c) 2024 https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/399 Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0700 Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các làng nghề ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398 <p>Sự phát triển của làng nghề đã và đang góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân. Tuy nhiên, trong tiến trình phát triển cũng dần bộc lộ tồn tại, đặc biệt là hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Nắm bắt vấn đề này, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khác nhau hướng đến công tác bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi và áp dụng pháp luật, vẫn tồn tại những bất cập cần được tháo gỡ. Từ đó, Nghiên cứu này tập trung làm rõ những bất cập trong quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề và đề xuất một số giải pháp hướng đến hoàn thiện cơ chế pháp luật trong tương lai.</p> Nguyễn Mộng Cầm, Nguyễn Thành Phương Bản quyền (c) 2024 https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/398 Tue, 02 Apr 2024 00:00:00 +0700