Quay trở lại Chi tiết Bài báo Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 – bất cập và một số kiến nghị Tải xuống Tải xuống PDF