Quay trở lại Chi tiết Bài báo Pháp luật về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020- thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện Tải xuống Tải xuống PDF