Pháp luật về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020- thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện

Các tác giả

  • Trần Thị Thu Vân

Từ khóa:

Luật đầu tư 2020, chấp thuận chủ trương, đầu tư

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích những thay đổi, bổ sung của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp năm 2020 so với quy định trước đây liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đặc biệt là đối với dự án nhà ở; Bên cạnh đó bài viết còn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật đầu tư, tạo sự thống nhất với pháp luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở,... tránh sự chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11-06-2022

Cách trích dẫn

Vân, T. T. T. (2022). Pháp luật về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020- thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (14), 67–74. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/188