Nghiên cứu tình hình sử dung thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020

Các tác giả

  • Giang Thị Thu Hồng
  • Nguyễn Chi Toàn
  • Thái Thị Kim Tươi
  • Thạch Bảo Châu
  • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Lê Thị Tố Vi

Từ khóa:

đái tháo đường tuýp 2, lipid máu, sử dụng thuốc

Tóm tắt

Rối loạn lipid máu là bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Rối loạn lipid máu dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh trên tim mạch, làm tăng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2. Vì vậy, việc phân tích và đánh giá hiệu quả điều trị của thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 nhằm cảnh bảo và đề xuất các giải pháp để giảm thiểu các biến chứng trên tim mạch của bệnh đái tháo đường tuýp 2 do rối loạn lipid, máu, góp phần định hướng trong việc lựa chọn thuốc hợp lý cho bác sĩ và việc sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân. Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát tình hình sử dụng thuốc và đánh giá hiệu quả của thuốc điều trị rối loạn lipid, máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2020. Nghiên cứu mô tả cắt ngang và hồi cứu hồ sơ bệnh án. Mẩu nghiên cứu gồm 400 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 có kèm rối loạn lipid máu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong mẫu khảo sát này tỷ lệ bệnh nhân dùng thuốc điều trị rối loạn lipid máu là 99,25%, phần lớn sử dụng liệu trình đơn trị chiếm 99%. Thuốc thường dùng trong liệu trình đơn trị là nhóm statin với tỷ lệ 80,75%. Đánh giá hiệu quả điều trị căn cứ vào các chỉ số xét nghiệm sự cải thiện sau 3 tháng điều trị có ý nghĩa thống kê, riêng chỉ số HDL-c chưa thấy rõ hiệu quả do cỡ mẫu quá nhỏ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

24-06-2023

Cách trích dẫn

Hồng, G. T. T., Toàn, N. C., Tươi, T. T. K., Châu, T. B., Hương, N. T. T., & Vi, L. T. T. (2023). Nghiên cứu tình hình sử dung thuốc điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (19), 81–92. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/242

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả