Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị tại bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ

Các tác giả

  • Nguyễn Phương Thảo
  • Võ Huỳnh Như
  • Giang Thị Thu Hồng
  • Cao Thị Minh Nguyệt
  • Thạch Bảo Châu
  • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Lê Thị Tố Vi
  • Nguyễn Chi Toàn

Từ khóa:

Bệnh viện đa khoa, Cần Thơ, Điều trị, Tăng huyết áp, Tương tác thuốc

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp (THA) trên bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ và đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp cà khảo sát tương tác thuốc xảy ra. Một thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, hồi cứu dữ liệu trên 403 bệnh án của bệnh nhân THA điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020 được thực hiện nhằm khảo sát tình hình sử dụng thuốc, đánh giá hiệu quả kiểm soát huyết áp và tương tác thuốc xảy ra. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sử dụng nhiều nhất ở 2 nhóm thuốc ức chế thụ thể ATI của angiotensin II (81,6%) và ức chế beta giao cảm (67,5%) trong điều trị. Tỷ lệ phác đồ phối hợp nhiều nhóm thuốc chiếm 85,4%. Tỷ lệ thay đổi phác đồ điều trị sau 1, 2 và 3 tháng lần lượt là 19,7%, 19,7% và 9,5% với kiểu thay đổi thường gặp nhất là thêm thuốc, ít gặp nhất là giảm liều của thuốc điều trị. Tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu khá cao (87,8%). Đề tài cũng ghi nhận tỷ lệ đơn thuốc có tương tác là 66,5%, trong đó có 32,2% tương tác thuốc ở mức độ nghiêm trọng và 67,8% tương tác thuốc ở mức độ trung bình.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-10-2023

Cách trích dẫn

Thảo, N. P., Như, V. H., Hồng, G. T. T., Nguyệt, C. T. M., Châu, T. B., Hương, N. T. T., Vi, L. T. T., & Toàn, N. C. (2023). Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và đánh giá kết quả điều trị tại bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (20), 35–43. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/279

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả