Quay trở lại Chi tiết Bài báo Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp - Thực tiễn tại thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải xuống PDF