Quay trở lại Chi tiết Bài báo Xác định quan hệ hồi quy, hệ số qui đổi giữa độ dẫn điện và nồng độ muối trong dung dịch đất và nước mặt ở mô hình lúa-tôm sú Tải xuống Tải xuống PDF