Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích, đánh giá, tổng hợp các nghiên cứu về tích lũy carbon của rừng ngập mặn trong nước và trên thế giới Tải xuống Tải xuống PDF