Khảo sát tình hình kê đơn thuốc kháng sinh trong điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Các tác giả

  • Giang Thị Thu Hồng
  • Nguyễn Hà Giang
  • Nguyễn Chí Toàn
  • Phạm Thị Huyền Trang

Từ khóa:

điều trị ngoại trú, kháng sinh, trung tâm y tế, Tân Phước, Tiền Giang

Tóm tắt

Sự lạm dụng và sử dụng kháng sinh không đúng cách như hiện nay đã dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh và gây ra tổn hại xấu đến vấn đề sức khỏe cộng đồng và hệ thống y tế. Mô tả, xác định tỷ lệ kê đơn đúng theo Thông tư 52/2017/TT - BYT của Bộ Y tế về thủ tục hành chính. Phân tích xác định yếu tổ liên quan đến việc kê đơn chỉ định kháng sinh không đúng theo quy định của Bộ Y tế. Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp hồi cứu, thu thập kết quả dựa trên phiếu thu thập thông tin tại Trung tâm Y tế Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Các đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án được kê trong thời gian nghiên cứu từ 01/2021 đến 12/2021. Toàn bộ cỡ mẫu thực tế thu được trong thời gian nghiên cửu là 430 mẫu. Về đặc điểm của người kê đơn thuốc: Nam giới chiếm 64,9%, nữ chiếm 35,1%; độ tuổi < 50% chiếm 66,7%, độ tuổi 250 chiếm 33,3%. Về trình độ người kê đơn ghi nhận người kê đơn trong tổng số 37 bác sĩ thì bác sĩ đa khoa 59,3% và bác sĩ chuyên khoa 1 là 40,7%, 100% các đơn thuốc đều ghi đầy đủ thông tin thủ tục hành chính. Tỷ lệ đơn thuốc kẻ từ 4 đến 6 thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất là 76,4%. Cách ghi thông tin trên đơn thuốc tại trung tâm luôn thống nhất cách ghi 100% theo thông tư 52/TT- BYT. Các thông tin liên quan đến hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân của các bác sĩ là rất đầy đủ với 100%. Nhóm kháng sinh được các bác sĩ lựa chọn nhiều nhất là nhóm penicillin chiếm 49,5%, tiếp đến là cephalosporin chiếm 43,5%, thấp nhất là nhóm quinolon 7%. Tỷ lệ đơn thuốc sử dụng kháng sinh đúng theo quy định của BYT 95,3% và không đúng 4,7%.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Hồng, G. T. T., Giang, N. H., Toàn, N. C., & Trang, P. T. H. (2024). Khảo sát tình hình kê đơn thuốc kháng sinh trong điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 100–109. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/370

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả