Quay trở lại Chi tiết Bài báo Pháp luật về kiểm soát giao dịch có khả năng tư lợi trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Tải xuống Tải xuống PDF