Quay trở lại Chi tiết Bài báo Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour) Tải xuống Tải xuống PDF