Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
  • Nguyễn Thị Linh Em
  • Trần Duy Khang
  • Phạm Văn Vĩ
  • Nguyễn Duy Tuấn
  • Thái Thị Cẩm

Từ khóa:

đặc điểm hình thái, rau ngổ, thành phần hóa học

Tóm tắt

Rau Ngô là một loại rau ăn được trồng phổ biến ở Việt Nam, không chỉ đơn thuần là rau ăn mà rau Ngô còn có nhiều công dụng trong y học như: chữa cảm sốt, bí đái, đái ra máu, cầm máu, ăn không tiêu, đầy bụng, bệnh về gan mật, thần kinh, phát ban, mụn rộp. Để có thể minh chứng dưới góc độ khoa học hiện đại kinh nghiệm sử dụng trong dân gian cây này, cần thiết phải có những nghiên cứu toàn diện trên nhiều khía cạnh, từ đặc điểm thực vật đến thành phần hóa học và tác dụng dược lý. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát đặc điểm hình thái, vì học và thành phần hóa học của cây rau Ngổ nhằm cung cấp thêm cơ sở dữ liệu góp phần định danh và phân biệt với các loài cây khác. Dựa theo tài liệu tham khảo phân tích đặc điểm hình thái và vi học; thành phần hóa học được tiến hành dựa trên phương pháp Ciuley đã được cải tiến. Kết quả sơ bộ thành phần hóa học cho thấy được liệu chứa coumarin, flavonoid, saponin, triterpenoid, hợp chất polyuronic. Kết luận, cây rau Ngổ thu hái tại thành phố Cần Thơ thuộc loài Enydra fluctuans, họ Cúc (Asteraceae) và thành phần hóa học có chứa coumarin, flavonoid, saponin, triterpenoid và hợp chất polyuronic.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05-03-2024

Cách trích dẫn

Hạnh, N. T. M., Em, N. T. L., Khang, T. D., Vĩ, P. V., Tuấn, N. D., & Cẩm, T. T. (2024). Khảo sát thực vật học và sơ bộ thành phần hóa học của cây rau Ngô (Enydra fluctuans Lour). Tạp Chí Khoa học Và Kinh Tế phát triển, (27), 92–99. Truy vấn từ https://jsde.nctu.edu.vn/index.php/jsde/article/view/369

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả