Giới thiệu về Tạp chí

1. Khái quát

Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập năm 2017, giấy phép xuất bản số 291/GP-BTTTT, ngày 23/6/2017, được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phầm nhiều kỳ: ISSN 2588-1272, số 32/TTKHCN-ISSN, ngày 26/7/2017 và giấy phép tăng kỳ xuất bản và bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh số 182/BTTTT-CBC, ngày 19/4/2022.

2. Chức năng

Tạp chí công bố, đăng tải các bài báo khoa học (research article), và bài báo tổng quan (review article) bằng tiếng Việt và tiếng Anh của các nhà nghiên cứu, giảng viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ và các cơ quan khác trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Các bài báo cáo khoa học sẽ được phản biện bình duyệt kín hai chiều và được xếp chỉ mục (indexing) trong các công cụ tóm lược khoa học quốc tế.

3. Nhiệm vụ

Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển có nhiệm vụ xuất bản các bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực như:

- Khoa học tự nhiên;

- Giáo dục & Đào tạo;

- Y học, Dược học và lĩnh vực sức khỏe;

- Kỹ thuật - Công nghệ và Môi trường;

- Kinh tế và Pháp luật;

- Khoa học Xã hội & Nhân văn.

3.1 Chu kỳ xuất bản

- Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ

- Khổ: 19 cm x 26 cm

- Số trang: 150 trang

Lịch xuất bản trong năm của Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển Trường Đại học Nam Cần Thơ:

Kỳ xuất bản

Nhận bài viết

Phản biện

Xuất bản

Kỳ 1: Tháng 2

01/01 - 31/01

01/2 - 20/2

23/2 - 28/2

Kỳ 2: Tháng 4

01/3 - 31/3

01/4 - 20/4

25/4 - 30/4

Kỳ 3: Tháng 6

01/5 - 31/5

01/6 - 20/6

25/6 - 30/6

Kỳ 4: Tháng 8

01/7 - 31/7

01/8 - 20/8

25/8 - 31/8

Kỳ 5: Tháng 10

01/9 - 30/9

01/10 - 20/10

25/10 - 31/10

Kỳ 6: Tháng 12

01/11 - 30/11

01/12 - 20/12

25/12 - 31/12

3.2 Chi phí đăng bài 

Phí đăng bài trên tạp chí (đối với tác giả ngoài trường): 1.000.000đ/bài (tiếng Việt), 2.000.000đ/bài (tiếng Anh). Đối với tác giả trong trường có học vị từ Tiến sĩ trở lên được miễn phí đăng bài.

3.3 Đạo đức xuất bản

Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển và các biên tập viên hoàn toàn cam kết thực hành xuất bản có đạo đức trong cộng đồng xuất bản học thuật, tuân theo các hướng dẫn và tiêu chuẩn được phát triển bởi Ủy ban Đạo đức xuất bản (COPE)

3.4 Quyền miễn trách nhiệm

Thông tin và nội dung được giới thiệu trong các ấn phẩm của Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển phản ánh quan điểm của tác giả và cộng sự. Vì vậy, Tạp chí không chịu trách nhiệm đối với những sai sót và hệ quả phát sinh từ vấn đề sử dụng thông tin trong các bài viết. Tạp chí không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý về sự sai sót và thiếu chính xác của các dữ liệu, thông tin, đánh giá, hay nhận định bắt nguồn từ độ tin cậy của thông tin cũng như quan điểm được thể hiện trong các bài viết.

3.5 Cam kết bảo mật

Tên và địa chỉ email được nhập trong trang tạp chí này sẽ được sử dụng riêng cho các mục đích đã nêu của Tạp chí này và sẽ không được cung cấp cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc cho bất kỳ bên nào khác.

3.6 Xuất bản và nộp lưu chiểu

- Tạp chí được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

- Tạp chí xuất bản bản in và bản điện tử trong website của Tạp chí.

- Nộp lưu chiểu theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở của tạp chí

Văn phòng Tạp chí khoa học và Kinh tế phát triển - Đại Học Nam Cần Thơ

Số 168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

ĐT: (02923) 3798 668

Fax: (02923) 3798 668

Email: tapchikh_ktpt@nctu.edu.vn

Website: http://jsde.nctu.edu.vn