Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Văn phòng Tạp chí khoa học và Kinh tế phát triển - Đại Học Nam Cần Thơ
Địa chỉ: Số 168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (02923) 3798 668
Email: tapchikh_ktpt@nctu.edu.vn

Liên lạc chính

Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển Đại học Nam Cần Thơ
www.nctu.edu.vn
Điện thoại 02923798668

Liên hệ hỗ trợ

Tạp chí khoa học & Kinh tế phát triển
Điện thoại 02923798668